Współpraca na wczesnych etapach koncepcji gwarantuje nam sprawny proces inwestycyjny. Prawdziwy potencjał i wartość są realizowane tylko wówczas gdy prawidłowo określimy potrzeby i wymagania projektowanej inwestycji. Wyspecjalizowane podejście do projektowania przyczyni się do eliminowania błędów w trakcie realizacji obiektów budowlanych.

Dzięki nam jasno określisz potrzeby i zakres projektu. Wyróżniamy się dzięki pracy analitycznej i studialnej często pomijanej we współczesnym projektowaniu. Analizy na etapie koncepcji pozwalają nam już na w czasie koncepcji podjąć odpowiednie kroki, aby skrócić okres opóźniający otrzymania pozwolenia na budowę czy też oddania budynku do użytkowania.

 

„Architektura jest tłem dla przemijającego życia, wrażliwym naczyniem dla rytmu kroków po podłodze, dla skupienia przy pracy, dla ciszy snu.”

Peter Zumthor

„Architektura jest grą brył w świetle.”

Le Corbusier

„Architektura jest oceniana oczami, które widzą, głową która się obraca i nogami które kroczą.”

Le Corbusier

„Dobry budynek musi posiadać zdolność wchłaniania ludzkiego życia i w ten sposób może nabrać szczególnego bogactwa.”

„Nie da się zaprojektować budynku, domu, nie znając jego przyszłych użytkowników.”

Le Corbusier

Ocena lokalizacji

Przeprowadzana w różnych aspektach na przykład: planistycznym, dostępności; wielkości potrzebnego terenu etc., z których każdy może być przedmiotem odrębnej analizy).

Dzięki zapoznaniu się z problematyką i zrozumieniu współczesnej aktywności na rynku jesteśmy w stanie zanalizować, który teren, obszar posiada maksymalnym potencjał i potwierdzić atrakcyjność działki budowlanej.

Analiza zysków

Pomagamy naszym klientom w analizowaniu żywotności inwestycji, poprzez wskazania kosztów eksploatacji budynków i dokonaniu właściwych wyborów w zakresie materiałów budowlanych na budowę.

Przegląd planów i dokumentów

Przeprowadzamy gruntowne przeglądy wszystkich miejscowych planów i dokumentów formalno-prawnych, tak aby móc wpisać w określone potrzeby inwestycję.

Budynki Podziemne

Kształtujemy nowoczesne i ekologiczne budynki znajdujące się pod ziemią, w ciekawych i bogatych środowiskowo terenach. Zarówno mieszkalne jak i usługowe z wykorzystaniem dachów zielonych i ścian krytych gruntem.
Czytaj dalej

Projekty budowlane – domy mieszkalne

Projekt wykonywany jest w zakresie architektury, konstrukcji, i wnętrz.
Projekty wyżej wymienione opracowywane są standardowo w 4 fazach.
Czytaj dalej

Projekty budowlane – usługi

Wykonywany jest w zakresie architektury, konstrukcji, i wnętrz, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z rzeczoznawcami SANEPiD, ochrony przeciwpożarowej i BHP.
Czytaj dalej

Projektowanie obiektów i ich zespołów

Projekt zagospodarowania terenu w granicach działki przeznaczonej na inwestycję, obejmuje lokalizację obiektu(ów), elementy infrastruktury, ukształtowania i zagospodarowania terenu wraz z zielenią, umożliwiające funkcjonowanie obiektu(ów) zgodnie z wymaganiami władz lokalnych i inwestora.

Zmiany sposobu użytkowania i adaptacje

Zmiana przeznaczeni budynku z domu na usługę lub na odwrót, adaptacje poddaszy, projekty drobnej gastronomii typu kawiarnie.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z oprogramowania AutoCAD, ArchiCad.

Doradztwo projektowe i budowlane

Prowadzone w zakresie architektury, architektury wnętrz, nieruchomości. Zakończone opinią techniczno-budowlaną.

Kontrole techniczne

Sprawujemy kontrole techniczne utrzymania obiektów budowlanych.

Nadzór budowlany i autorski

Sprawujemy nadzór budowlany (kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego) nad wszelkimi budynkami. Dozorowanie przez Architekta budowy, mające na celu kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie.

Prezentacje i wykłady

Przeprowadzamy: szkolenia, dla firm i organizacji, prelekcje na konferencjach i targach.
CZYTAJ DALEJ

Uczestnictwo w procedurach formalnych

Złożenie w imieniu Inwestora wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie tych dokumentów

Materiały informacyjne, dane do projektowania

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub rysunek i wyciąg z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; uzyskanie mapy do celów projektowych;
Uzyskanie badań gruntowo wodnych; Uzyskanie warunków przyłączenia mediów;
Inwentaryzacja zieleni;
Inwentaryzacja zabudowy i innych elementów istniejącego zagospodarowania terenu

Dodatkowe

Prace związane z rozszerzeniem zakresu opracowania projektu
Czytaj dalej

W naszej ofercie znajdą Państwo również:

Projekty domów Śląsk, projekty domów Rybnik, Projekty indywidualne, Nowoczesne budynki Rybnik, domy w ziemi, zmiany sposobu użytkowania Rybnik, projekty domów na wąską działkę, budynki usługoweg projekty, projekty instalacji, przebudowa domu, budynki pasywne, adaptacje projektów Rybnik, budowa domów Rybnik, budynki energooszczędne, budynki plusenergetyczne projekty, budynku zeroenergetyczne, hotele projekty, budynki wielorodzinne