Projekt zagospodarowania terenu w granicach działki przeznaczonej na inwestycję, obejmuje lokalizację obiektu(ów), elementy infrastruktury, ukształtowania i zagospodarowania terenu wraz z zielenią, umożliwiające funkcjonowanie obiektu(ów) zgodnie z wymaganiami władz lokalnych i inwestora.

Projektujemy:

  • Domy jednorodzinne i wielorodzinne
  • Budynki hotelowe, motelowe i pensjonaty
  • Budynki energooszczędne i pasywne
  • Budynki podziemne
  • Wnętrza mieszkalne, apartamenty
  • Pomieszczenia usługowe, biurowe,
  • Obiekty handlowe
  • Salony fryzjerskie, kosmetyczne i inne drobne usługi
  • Kawiarnie, bary, restauracje

Projektowanie architektoniczne i budowlane, domy jednorodzinne i wielorodzinne, budynki hotelowe, motelowe i pensjonaty, zabudowa energooszczędna i pasywna. Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. Inwentaryzacje budowlane. Projekty instalacji wewnętrznych. Kontrole, przeglądy i wizyty techniczne. Nadzór budowlany. Uzyskiwanie pozwoleń na budowę / zgłoszenia budowy.