Marcin Jan GRZEGORZEK – właściciel pracowni, czynny członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP – wpis o nr SL-1770, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Absolwent Wydziału Budownictwa i Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej. Aktywny zawodowo od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał od początku studiów, uczestnicząc w wielu konferencjach, warsztatach i kołach naukowych. Kolejne zawodowe kroki były poczyniane w pracowniach architektonicznych w Rybniku oraz w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął już w trakcie studiów. Specjalizuje się w zabudowie nowoczesnej, energooszczędnej, pasywnej i podziemnej.

W 2014 r. występował jako Prelegent szkolenia „Projektowanie budynków pasywnych” (organizator: firma WOD-METAL w Rybniku). Prowadzono prelekcje w zakresie podstaw projektowania pasywnego i nowoczesnych materiałów w budownictwie.

Współorganizator konferencji „Zrównoważony rozwój w architekturze i budownictwie”, która odbyła się w maju 2013 r. na Kampusie Rybnickim- wygłosił wówczas prelekcję na temat konstrukcji bambusowych.

Prelegent konferencji z 16 i 17 października 2014 r, organizowanej na Politechnice Śląskiej „Nowoczesność w architekturze”, wygłoszona prelekcja pt. „O zatraconej szansie utrzymania dzielnic z kostki polskiej”.

Jesteśmy zespołem młodych ludzi współpracującym z doświadczonymi specjalistami, m.in.: konstruktorami, technologami, materiałoznawcami i mykologami. W pracy łączymy energię młodych projektantów z wieloletnim niezwykle cenionym doświadczeniem specjalistów –  Inżynierów budowlanych. W każdym z projektów zależy nam na funkcjonalności budynku, na odpowiednim połączeniu go z naturą oraz na prostej, przemyślanej i nowoczesnej formie, obranej w stabilnej konstrukcji.

Chcemy, aby nowopowstałe obiekty stały się odzwierciedleniem stylu i sposobu życia nowoczesnego użytkownika przestrzeni. Proces projektowania rozpoczynamy od idei, myśli, którą wraz z Inwestorem kreujemy już na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, czy też wizji lokalnej.

Każdy z nas jest odrębną jednostką społeczną, dlatego też każdy dom powinien wyglądać inaczej, a każda usługa winna być projektowana dla konkretnego zespołu jednostek.