Sprawujemy nadzór budowlany (kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego) nad wszelkimi budynkami. Dozorowanie przez Architekta budowy, mające na celu kontrolę zgodności realizacji z projektem oraz udzielanie wykonawcy instrukcji i wyjaśnień w zakresie problematyki zawartej w projekcie.